خدمات موسسه

دعاوی تجاری

دعاوی تجاری

شرکت های تجاری بر اساس قانون تجارت یکی از انواع اشخاص موجود در حقوق ایران محسوب میگردد که از اجتماع اشخاص حقوقی یا حقیقی بر اساس شرایط موجود در قانون تجارت و با هدف کسب سود و انجام اعمال تجاری و انتفاعی تشکیل میشوند.

از جمله دعاوی مرتبط با شرکتهای تجاری میتوان به:

الف) توقیف سهام با نام شرکت‏های سهامی خاص در قبال بدهی بدهکار با رعایت موازین قانونی

ب) دعوای انحلال شرکتهای تجاری

ج)طرح و دفاع در مقابل دعوای ورشکستگی شرکتهای تجاری

د) مسئولیت مدیران شرکتهای تجاری در برابر اشخاص ثالث

ه) مسئؤلیت تضامنی مدیران در صدور اسناد تجاری در برابر ثالث

و) اختلافات شرکا و شخص حقیقی تاجر با شرکت

ی) ابطال تصمیمات هیات مدیره و مجامع عمومی شرکتهای تجاری و ...

درخواست مشاوره حضوری

وکلا و کارشناسان حقوقی موسسه آوای عدل گیتی با دانش تخصصی حقوقی اماده ارایه مشاوره و پاسخگویی به شما کاربر ان عزیز میباشند پس از تکمیل فرم ذیل کارشناسان موسسه جهت تنظیم وقت مشاوره حضوری با شما تماس خواهند گرفت