خدمات موسسه

دعاوی امور حسبی

دعاوی امور حسبی

قیمومت

قیمومت به معنی سرپرستی، قیّم بودن است. قـَیــِّم یعنی سرپرست و تکیه‌گاه.

قیم توسط قاضی برای نگهداری طفل صغیر یا ‌دیوانه یا غیر رشید انتخاب شده باشد و در اصطلاح به آن امین حاكم گفته می‌شود.

قیم چه شرایطی برای قیمومیت دارد؟

طبق قوانین اسلامی اگر برای طفل صغیری كه مسلمان است قیم انتخاب می‌شود، باید قیم وی نیز مسلمان باشد؛ زیرا كفار نمی‌توانند قیم یك فرد مسلمان شوند.

قیم باید عاقل،‌ بالغ، بصیر و آگاه به مورد مد نظر باشد،

قیم باید دارای اهلیت کامل و شایستگی اخلاقی و قابل اعتماد باشد،

اشخاص ذیل صلاحیت قیمومیت ندارند و نمی توانند آن را عهده دار شوند:

کسانی که خود تحت ولایت یا قیمومت هستند.

کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه‌های ذیل به موجب حکم قطعی محکوم شده باشند: سرقت- خیانت در امانت- کلاهبرداری- اختلاس- هتک ناموس یا منافیات عفت- جنحه نسبت به اطفال- ورشکستگی به تقصیر.

کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر و هنوز عمل ورشکستگی آنها تصفیه نشده است.

کسانی که معروف به فساد اخلاق باشند.

کسی که خود یا اقربای طبقه اول او دعوایی بر محجور داشته باشد.

خویشاوندان در صورتی که صلاحیت برای قیم شدن داشته باشند، بر دیگران مقدم خواهند بود و دادگاه یک یا چند نفر از آنان را به سمت قیمومت معین خواهد کرد، در میان خویشان محجور، پدر یا مادر او مادام که شوهر ندارد، با داشتن صلاحیت بر دیگران مقدم است؛ و نیز در صورت محجور شدن زن، شوهر زن با داشتن صلاحیت برای قیمومت بر دیگران مقدم است.

امین محجورین و غائب مفقود الاثر

امین در لغت به معناي امانتدار و کسي ست که مردم به علت درستکاري به او اعتماد مي کنند.ودر اصطلاح حقوق داراي دو معني است: يکي به معناي خاص و به کسي گفته مي شود که مال غير را بنفع مالک آن نگهداري مي کند. خواه در مقابل حفظ مال از مالک اجرت دريافت کند ويا مجانا امانت مال را به عهده بگيرد. يکي هم به معناي عام است و به کليه کساني که وضع يد آنان برمال ديگري قانوني و ناشي از عقود مذکور در قانون است اطلاق مي گردد.

منظور از امين هرکسي ست که مال ديگري را براي صاحب آن و به نفع او در تصرف دارد خواه در مقابل عمل خود دستمزدي دريافت کند يا مزدي نگيرد.خواه به موجب عقد باشديا به حکم قانون. ازقبيل خادم شاگرد سرايدار قيم وکيل مباشر باغبان و همچنين کسي که مال ديگري را يافته و امثال آن.

امين بودن نوعي نمايندگي است. که توسط اشخاص، قانون، يا دادگاه، به شخص امين داده مي شود . که بر اساس آن، صلاحيت وحق تصرف در امور مالي ، و يا احوال شخصيه فرد يا افرادي را پيدا مي کند. اصولا يکي از اهداف نصب امين جلوگيري از تلف مال اشخاصي ست که به هردليل ؛ موقتا يابطوردائم ،نمي توانند در مال خود تصرف کنند.

درخواست مشاوره حضوری

وکلا و کارشناسان حقوقی موسسه آوای عدل گیتی با دانش تخصصی حقوقی اماده ارایه مشاوره و پاسخگویی به شما کاربر ان عزیز میباشند پس از تکمیل فرم ذیل کارشناسان موسسه جهت تنظیم وقت مشاوره حضوری با شما تماس خواهند گرفت