خدمات موسسه

امور قراردادها

امور قراردادها

يكي از ضروريات كليه كسب و كارهاي خرد و كلان امروزه روبروي با شكل قراردادهای متنوع با طرفين تجاري افراد است كه لازمه موفقيت در يك كسب و كار ضمن بهره گيري از دانش تخصصي در ان زمينه نيازمند مشاوره ، نظارت و بررسي قرارداد ها توسط مشاورين و وكلاي تخصصي در زمينه قراردادها ميباشد بدين صورت شما اولا با پوشش خطر از اختلافات قراردادي اينده در شكل قرارداد يا تفسير و ماهيت قرارداد جلوگيري مينماييد.

دوما درصورت بروز اختلاف با يك قرارداد قانوني ، تنظيم شده توسط مشاورين متخصص موسسه اواي عدل گيتي از خسارت ها و زيان هاي احتمالي جلوگيري نموده.

انواع قراردادهاي كه تخصص در انعقاد و مشاوره و نظارت بر انها را ميتوانيد از موسسه اواي عدل گيتي بخواهيد:

قرارداد عمومی: قرارداد، قرارداد ارتفاق، قرارداد تقسیم ارث، قرارداد مشاوره، قرارداوری، قراردادحق دسترسی

قرارداد پیمانکاری

قرارداد ساختمان

قرارداد صنعتی

قرارداد ملکی

قرارداد سرمایه گذاری

قرارداد هنری

قراردادمالی

قراردادساختمان

قرارداداجاره:به شرط تملیک،ملک مزروعی،ملک مسکونی، ملک اداری، ملک تجاری

قراردادهبه

قراردادتجاری

قرارداداستخدام

قرارداد مشارکت درساخت

درخواست مشاوره حضوری

وکلا و کارشناسان حقوقی موسسه آوای عدل گیتی با دانش تخصصی حقوقی اماده ارایه مشاوره و پاسخگویی به شما کاربر ان عزیز میباشند پس از تکمیل فرم ذیل کارشناسان موسسه جهت تنظیم وقت مشاوره حضوری با شما تماس خواهند گرفت