مجله حقوقی

عواقب پخش کردن تصاویر خصوصی دیگرانگاهی این تصاویر توسط سارق تلفن همراه و یا حتی تعمیرکار آن یا کسی که گوشی تلفن همراه به هر دلیل نزد او امانت است اقدام به پخش تصاویر یا فیلم های خصوصی افراد می کند.

در این باره باید بدانید که قانون گذار ساکت نمانده است و اگر فردی از اطلاعات خصوصی افراد سوء استفاده کند و آن را از طریق خدمات رایانه ای منتشر کند، طبق قانون جرایم رایانه ای مصوب سال ۱۳۸۸، به مجازات خواهد رسید.

طبق ماده ۱۶ این قانون: « هرکس به وسیله سیستم های رایانه ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگران را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از ۹۱ روز تا ۲ سال، یا جزای نقدی از ۵ تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

همچنین در ماده ۱۷ این قانون آمده است: « هرکس به وسیله سیستم های رایانه ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از ۹۱ روز تا ۲ سال یا جزای نقدی از ۵ تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. بنابراین اگر فردی دچار چنین مشکلی شد باید به دادسرا مراجعه و از فرد مورد نظر شکایت کند.

دسته بندی مطالب