مجله حقوقی

تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعاتنمایندگان مردم در خانه ملت با کلیات طرح تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات موافقت کردند.

دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در انتقاد از اجرای آزمایشی و عدم تصویب قطعی این لایحه گفت: ما الان چاره ای جز این نداریم که این تمدید را تصویب کنیم، ولی لازم است کمیسیون مربوطه این بار دیگر طرح تمدید نیاورند، یا طرح را به صورت قطعی بیاورند که برای همیشه تصویب شود و یا اصلاحاتی که است را در لایحه بیاورند که تکلیف برای همیشه روشن شود.

دسته بندی مطالب