مجله حقوقی

رانندگی بدون گواهینامه در صدر پرونده‌های جرائم اطفالرئیس محاکم عمومی و انقلاب تهران: رانندگی بدون گواهینامه در صدر پرونده جرائم اطفال قرار دارد.
عباس پوریانی افزود:‌ غالب پرونده های مطروحه در مجتمع قضایی شهید فهمیده به جرم رانندگی بدون گواهینامه اختصاص دارد.
به گفته وی: پارسال هزار و 598 پرونده رانندگی اطفال بدون گواهینامه در مجتمع قضایی اطفال تهران داشته ایم و در شش ماهه نخست امسال نیز 870 پرونده در همین خصوص تشکیل شده است.
پوریانی افزود:‌ در حال حاضر برخی پرونده ها به افراد زیر 18 و 15 سال اختصاص دارد که بدون گواهینامه رانندگی کرده اند و منجر به تصادفات همراه با جراحت یا فوت برخی افراد شده است.
رئیس دادگاه های عمومی و انقلاب تهران افزود: والدین سویچ خودرو را نباید در اختیار یا در معرض دید فرزندان خود قرار دهند.
وی درباره سایر پرونده های جرائم اطفال گفت: ضرب و جرح عمدی نیز از دیگر جرائم اطفال است که منجر به پرداخت دیه می شود.
پوریانی افزود: برای پرداخت دیه چنانچه جراحتی به افراد وارد شود مشمول دیه خواهد شد و از طرفی والدین نیز بر اساس ماده 467 قانون مجازات اسلامی تکلیفی برای پرداخت دیه ندارند، چراکه اطفال رافع مسئولیت کیفری هستند و این یک مشکل حقوقی و قانونی است و مشخص نشده که چه کسی باید دیه را پرداخت کند.
رئیس دادگاه های عمومی و انقلاب تهران از سرقت به عنوان یکی دیگر از پرونده های جرائم اطفال یاد کرد و افزود: بسیاری از جرائمی که در حال حاضر توسط برخی اطفال اتفاق می افتد مربوط به پرونده راکبین موتورسوار یا رانندگان بدون گواهینامه است که در کنار رانندگی بدون مجوز، مرتکب سرقت یا حمل مشروبات الکلی می شوند.
پوریانی ادامه داد: درباره رانندگی بدون گواهینامه برخی افراد سودجو از وجود همین اطفال سوءاستفاده می کنند، مثلا مواد مخدر را در قالب بسته بندی به آن ها می دهند تا در محل دیگری تحویل دهند که در حین حمل مواد مخدر دستگیر می شوند و مشکلات متعددی برای افراد و خانواده های آن ها ایجاد می شود.

دسته بندی مطالب