مجله حقوقی

طرح دستبند و پابند الکترونیکی تا پایان سال اجرایی می شود.اجراي طرح دستبند و پابند الکترونيکي تا پايان سال در سراسر کشور
رييس سازمان زندان ها گفت: در حال حاضر آيين نامه اجراي دستبند و پابند الکترونيکي به مسئولان ارائه شده است.
دکتر اصغر جهانگير در خصوص آخرين وضعيت اجراي این طرح، اظهارکرد: سازمان زندان ها در راستاي عملياتي شدن مجازات هاي جايگزين حبس، اجراي طرح دستبند و پابند الکترونيکي را در دستور کار قرار داد تا با اين امر بتواند گامي موثر برداشته و به تکليف خود عمل کند.
به گفته جهانگیر در گذشته طرح مذکور طي يک نوبت به صورت پايلوت اجرا شد ولي به دليل مشکلات پيش رو کنار گذاشته شد تا اينکه بعد از بررسي هاي بسيار، بحث بومي سازي در اين زمينه مطرح و درنهايت در مرحله اجرا قرار گرفت.
رييس سازمان زندان ها ادامه داد: اکنون آيين نامه هايي براي استفاده از اين امر تدوين و به مسئولان ارائه شد که اميدواريم با تصويب آيين نامه، زيرساخت هاي لازم براي اجراي اين طرح فراهم شود چراکه ما آمادگي داريم تا پايان امسال اين طرح در سراسر کشور اجرايي شود.

توجه ويژه به مددجويان کانون اصلاح و تربيت در کشور
جهانگير همچنین در خصوص جايگاه کانون اصلاح و تربيت در کشور، افزود: اکنون کانون اصلاح و تربيت در کشور براي مددجويان دختر و پسر ظرفيت آموزشگاه هاي تربيتي را دارد و مددجويان در آنجا حرفه هاي مختلفي را آموزش مي بينند و اوضاع در کانون بسيار مناسب است، به طوري که بازديدکنندگان خارجي طي بازديد از کانون اصلاح و تربيت از وضعيت آنجا تعجب کردند، بنابراين اين موضوع نشان مي دهد که ما به اين قشر توجه داريم.
وي در ادامه نيز با اشاره به يکي از مهم ترين برنامه هاي سازمان زندان ها، گفت: براي نخستين بار در تمامي زندان هاي کشور براي بخش تحصيل اقدام مناسبي صورت گرفت به شکلي که بازماندگان از تحصيل در زندان ادامه تحصيل دهند؛ درواقع ما در اين راستا «کدمدرسه نيز گرفته و با آموزش و پروش تفاهم نامه اي امضا کرديم تا معلمان آموزش و پروش به زندان اعزام شده و بتوانند به زندانيان آموزش دهند.
رييس سازمان زندان ها بيان کرد: در حال حاضر قريب به 70 درصد زندانيان، بي سواد و کم سواد (پايين تر از ديپلم) هستند که تحت آموزش هايي همانند دانش آموزان قرار مي گيرند و حتي مي توانند تحصيلات عالي خود را نيز در زندان ادامه دهند.

آموزش 150 هزار نفر در سال در زندان
وي ادامه داد: ساليانه 150 هزار از محکومان تحت آموزش قرار مي گيرند که اين آموزش ها در حرفه هاي مختلف کارگاهي و کشاورزي در زندان هاي سراسر کشور اجرا مي شود تا زندانيان بتوانند بعد از يادگيري حرفه موردنظر، با اخذ گواهينامه به جامعه بازگشته و مشغول به کار شوند.

دسته بندی مطالب