مجله حقوقی

آیا می دانستید قمه زنی در ایام محرم طبق قانون جرم است؟مقام معظم رهبري در پاسخ به نامه امام جمعه ‏اردبيل نوشتند: امروز اين ضرر بسيار بزرگ و شکننده است و لذا قمه زدن علنى و همراه ‏با تظاهر، حرام و ممنوع است؛ علماى ديگر نيز در تاييد موضع و سخن رهبر انقلاب، آن را موجب وهن مذهب و نامشروع دانستند.

همچنين از ديدگاه حقوقي اگر عمل قمه زني در ملاعام صورت گيرد، مرتکبين آن حسب مواد 618 و 638 بخش تعزيرات قانون مجازات اسلامي قابل مجازات هستند.

طبق ماده 618 قانون مذکور: هر کس با هياهو و جنجال يا حرکات غيرمتعارف يا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسايش و آرامش عمومي گردد يا مردم را از کسب و کار باز دارد به حبس از سه ماه تا يک سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد؛ و نيز حسب ماده 638 قانون فوق الذکر: هر کس علناً در انظار و اماکن عمومي و معابر تظاهر به عمل حرامي نمايد علاوه بر کيفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه يا تا (74) ضربه شلاق محکوم مي گردد و در صورتي که مرتکب عملي شود که نفس آن عمل داراي کيفر نمي باشد، ولي عفت عمومي را جريحه دار نمايد فقط به حبس از ده روز تا دو ماه يا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد؛ لذا به هر حال وقتي اشخاصي با سلاح سرد از نوع قمه، در ملاعام بر سر خود مي زنند و خون آلود مي شوند و خون در سطح خيابان، حسينيه و يا مسجد جاري مي شود، افراد ديگري، چون اطفال و زن ها و ...، نظاره گر اين صحنه ها مي شوند و آثاري بسيار بدي بر روي آن ها مي گذارد و آسايش آنان را سلب مي کند.

هر چند در سال هاي گذشته عمل قمه زني کاهش يافته، اما متاسفانه هنوز در بعضي شهر ها و هيئت مذهبي به رغم فتواي علماء و برخورد هاي قانوني و قضايي و هشدار هاي بهداشتي کماکان شاهد تکرار اين عمل هستيم.

دسته بندی مطالب