مجله حقوقی

آغاز استعلامات الکترونیکی ثبتی در شوراهای‌حل‌اختلاف پایتختغلامحسین اسماعیلی در نشست شورای قضایی استان تهران از آغاز استعلامات ثبتی شورا های حل اختلاف در تهران بزرگ به صورت الکترونیکی از ابتدای مهرماه سال جاری خبرداد. وی همچنین ضرورت تهیه مقدمات امر و تعیین مدت زمان مناسبی برای آموزش و ارزیابی نتایج حاصله و همچنین تعیین تکلیف اسناد توقیف شده در پرونده های مختومه و مرتفع کردن مشکلات مراجعان در این خصوص با ارائه راهکار های مقتضی در زمینه های مختلف را مورد تأیید قرار داد.

دسته بندی مطالب