مجله حقوقی

بازنگری در قانون تعزیراتعليرضا آوايي در حاشيه مراسم توديع و معارفه رييس سازمان تعزيرات حکومتي در پاسخ به سوالي درباره تغييرات و جابجايي افراد، گفت: انتخاب دوستان جديد به معناي نفي دوستان قديم نيست. در بحث تعزيرات باورم اين بود که آقاي انصاري از من و آقاي اميري اصفهاني جوان تر و با نشاط تر است و مي تواند کمک بهتري کند؛ البته که ما همچنان از کمک هاي آقاي اميري اصفهاني در تعزيرات استفاده خواهيم کرد.

وي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر محدوديت ورود تعزيرات به بحث قاچاق کالا و ورود اصناف به اين موضوع و همچنين موضوع خودروهاي قاچاق گفت: سياست نظام اين است تا جايي که مقدور هست حکومت به اين داستان ها ورود نکند، چرا که ممکن است آسيب هايي به همراه داشته باشد، يا بلغزند يا مورد اتهام قرار گيرند؛ بايد به عهده مردم گذاشته شود، حتما برنامه ريزي هايي بوده که گفتند اصناف ورود کنند، اما نبايد نفي نظارت دولت و حاکميت صورت گيرد که اين هم خود آسيب زاست.

آوايي در خصوص ميزان بازدارندگي جرايم گفت: در همه زمينه ها معضلاتي که با آن مواجه مي شويم برخي معتقدند جريمه راه حل قطعي است، اما تجربه ثابت کرده جريمه يکي از راه هاست، البته که در دستور کار ما بازنگري در قانون تعزيرات طي سه ماه آينده وجود دارد. به عقيده من همکاري و کمک گرفتن از مردم نتيجه بهتري مي دهد تا اينکه ما صرفاً نقش کنترل گر را ايفا کنيم.

خبرنگاري پرسيد شما گفته بوديد اگر دولت در رابطه با رفع حصر به وزارت دادگستري ماموريت دهد شما با قوه قضاييه رايزني مي کنيد، آيا اين مأموريت داده شد؟

آوايي پاسخ داد: کار مربوط به شوراي عالي امنيت ملي است، بايد از آنها سوال کنيد.

دسته بندی مطالب