مجله حقوقی

بخشنامه دولت در مورد ساعات کاری کارمندان در نیمه دوم سالبه منظور مدیریت تقاضای سفرهای شهری و کاهش زمان ناشی از ترافیک سنگین در معابر اصلی شهر تهران کلیه دستگاه های اجرایی و بانک های شهر تهران مجازند از اول تا پانزدهم مهرماه سال جاری تاخیر در حضور کارکنان تا ساعت 9 صبح را مجاز تلقی کنند.

دسته بندی مطالب