مجله حقوقی

اجرایی شدن قانون منع بکارگیری بازنشستگان از ۲۰ آبان ماهقاضی سراج با اشاره به تصویب استفساریه جدید قانون منع‌به‌کارگیری‌بازنشستگان از بازنشستگان مشمول خواست تا ظرف ۱۰ روز آینده ترک پست کنند

رییس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به تفسیر تبصره یک قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان از سوی مجلس شورای اسلامی، گفت: اخیراً مجلس شورای اسلامی تبصره یک قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان که «مقامات مذکور در ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری» را استثنا می‌کرد، تفسیر کرد. پیش‌ از این تفسیر واحدی درباره استثنائات مذکور در ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری که شامل «رؤسای سه قوه، معاون اول رییس‌جمهور، نواب رییس مجلس شورای اسلامی، اعضا شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، معاونان رییس‌جمهور، استانداران، سفرا و معاونان وزرا» نبود و برخی معتقد بودند کسانی می‌توانند طبق ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری بعد از بازنشستگی به‌کارگیری شوند که سابقاً در این جایگاه‌ها پست داشتند ولی با تفسیری که اخیراً مجلس شورای اسلامی انجام داد، تنها افرادی مشمول استثنائات تبصره یک قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان هستند که در جایگاه‌های مشخص‌شده در ماده 71 قانون خدمات کشوری به‌کارگیری می‌شوند. به گزارش روابط‌عمومی سازمان بازرسی کل کشور، وی در ادامه افزود: با این تفسیر، به طور مثال فردی که در گذشته حتی وزیر بود و بازنشسته شد، دیگر نمی‌تواند به‌کارگیری شود، مگر آنکه در پست‌های مشخص‌شده در ماده 71 قانون خدمات کشوری به‌کارگیری شود. به‌واسطه این تفسیر، بخشی از بازنشستگانی که در دستگاه‌ها به‌کارگیری شده‌اند، باید طبق قانون ترک پست کنند.
قاضی سراج بیان کرد: امیدوارم از 20 آبان که دو هفته بعد از درج این تفسیر در روزنامه رسمی کشور است، مسئولان و بازنشستگان رعایت کرده و با سازمان بازرسی کل کشور و دستگاه قضایی در انجام تکلیف قانونی خود همکاری کنند زیرا در غیر این صورت هم مجازات دارد و هم برگشت وجوه دریافتی را شامل می‌شود و کسانی هم که از بازنشستگان استفاده کنند، مشمول انفصال ‌از خدمت می‌شوند.

سازمان بازرسی قصد برخورد با مدیران را ندارد
وی با اشاره به وظایف سازمان بازرسی کل کشور، خاطرنشا‌ن‌کرد: سازمان بازرسی کل کشور به استناد اصل 174 قانون اساسی وظیفه نظارت بر حسن جریان امور و نظارت بر اجرای صحیح قوانین را بر عهده دارد اما تأکید می‌کنم که سازمان بازرسی قصد برخورد با مدیران و تشکیل پرونده قضایی برای مدیران را ندارد زیرا تلاش ما در سازمان بازرسی کل کشور بر پیشگیری است. بر این اعتقادیم که مدیران، سرمایه‌انسانی کشور هستند و پرورش مدیر با تجربه و کارآزموده واقعاً سخت و دشوار است بنابراین برای سازمان بازرسی کل کشور سخت است مدیری که 20 سال در جایگاه‌های مختلف کارکرده را به‌عنوان متخلف به دادگاه معرفی کند. قاضی سراج افزود: اولویت ما پیشگیری است مگر در مواردی که مدیر به هشدارهای سازمان توجه نکند و اصرار بر تخلف داشته باشد که در این صورت چاره‌ای جز برخورد قاطع نداریم. رییس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه گفت: اخیراً سازمان بازرسی کل کشور در یک مورد به سازمانی در تهران ورود کرد که منجر به تنظیم تعداد زیادی صورتجلسه با مدیر آن سازمان شد و مدیر سازمان مربوطه، کاملاً تخلفات را پذیرفت و اظهارکرد که نمی‌دانسته این اقدامات خلاف قانون بوده است ولی متأسفانه به دلیل محرمانه بودن پرونده‌ها، سازمان نمی‌تواند آن را رسانه‌ای کند. وی با اشاره به عدم رعایت قانون کاهش نرخ سود بانکی از سوی بانک‌ها، گفت: اکثر بانک‌ها مصوبه شورای پول و اعتبار درباره کاهش نرخ سود بانکی را رعایت نمی‌کنند.

دسته بندی مطالب