مجله حقوقی

آیا می دانید بیمه آتش سوزی چه حوادثی را شامل می شود؟



در بیمه آتش سوزی اموال و دارائی فرد در برابر خطر آتش سوزی و خطرات جانبی تحت پوشش قرار می گیرد.

خطرات تحت پوشش بیمه آتش سوزی به شرح ذیل می باشد:

1) خطرات اصلی: شامل آتش سوزی، انفجار و صاعقه

2) خطرات تبعی (اضافی): شامل سیل و طغیان آب، زلزله، طوفان و تندباد، سقوط بهمن، سقوط هواپیما و هلی کوپتر، ترکیدگی لوله های آب، ضایعات ناشی از برف و باران، سرقت با شکستن حرز، شکست شیشه، نشست، ریزش و رانش زمین ، برخورد اجسام خارجی، انفجار ظروف تحت فشار صنعتی( در سایر قسمت های مورد بیمه و نه خود ظرف) و چندین خطر اضافی دیگر تحت پوشش قرار می گیرند.

لازم به ذکر است تحت شمول قرار گرفتن این حوادث نیازمند دریافت الحاقیه بیمه می باشد.

همچنین موارد زیر به عنوان استثنائات بیمه آتش سوزی مشمول این نوع بیمه نمی شود.مسکوکات، پول، اوراق بهادار، اسناد، فلزات قیمتی به هر شکل، جواهرات و مروارید، سنگهای قیمتی سوار نشده، هرگونه اسناد و نسخ خطی و همچنین هزینه بازسازی نقشه، جمع آوری مجدد اطلاعات و یا تنظیم دفاتر بازرگانی تحت پوشش بیمه آتش سوزی قرار ندارد مگر آنکه صراحتاً خلاف آن شرط شده باشد.
تحقق خطرات موضوع این بیمه نامه چنانچه ناشی از هر یک از حوادث و وقایع زیر باشد، تحت پوشش این بیمه نامه نخواهد بود، مگر آنکه صراحتاً خلاف آن شرط شده باشد:

_جنگ، جنگ داخلی، آشوب و بلاوا، اعتصاب، قیام، انقلاب کودتا، اغتشاشات داخلی یا اقدامهای احتیاطی مقامات نظامی و انتظامی.

_زمین لرزه، آتشفشان، ریزش زمین، سیل، طغیان رودخانه ها، حریق تحت الارضی و یا آفات سماوی.

_انفجار مواد منفجره مانند دینامیت، تی ان تی و باروت.

_فعل و انفعالات هسته ای.

خسارت وارد به موتورها و ماشین های برقی در نتیجه اتفاقات زیر که در داخل موتورها و ماشینهای مزبور به وقوع بپیوندد به هر علت مورد پوشش این نوع بیمه نمی باشد.اتصالات و اثرات ناشی از جریان برق، پاره شدن هادی، جرقه زدن، امواج برقی ناشی از این اتفاقات، بار زیاد و یا عدم کفایت عایق بندی، لکن خساراتی که در نتیجه اتفاقات مذکور در سایر قسمتهای مورد بیمه بروز نماید تحت پوشش خواهد بود.
خسارت وارد به ظروف تحت فشار صنعتی ناشی از انفجار این ظروف مورد پوشش این بیمه نمی باشد. لکن خسارتی که در نتیجه تحقق خطر مزبور در سایر قسمتهای مورد بیمه بروز نماید تحت پوشش خواهد بود.
خسارت وارد به مورد بیمه در محدوده آتش کنترل شده تحت پوشش این نوع بیمه نخواهد بود.

دسته بندی مطالب